sobota, 15 listopada 2008

Bankonty Banku EmisyjnegoBanknoty Banku Emisyjnego w Polsce z 1940 i 1941 r. o nominałach 500 zł -
1 szt., 100 zł - 2 szt., 20 zł - 2 szt., 10 zł - 1 szt., 5 zł - 2 szt.

Brak komentarzy: