sobota, 22 listopada 2008

Kartki black&white - 3 szt.

karta nr 3

karta nr1


kata nr 2
środek karty nr 3

Dar Olgi Heldwein

Brak komentarzy: